Hem

Apelkonsult - ett kunskapsföretag inom pomologi

Epost:

info@apelkonsult.se


Telefon:

073 - 043 77 30 och

0570 - 46 00 45

Nyheter:

Tidig vår är det efter en knapp vinter.


Ympkurserna "Gör ditt eget fruktträd" i  första veckan i april har skjutits upp. Nya datum meddelas senare. 


Hoppeligen kan vi snart köra igång igen!